MENU
Jesteś tutaj: Prawo Jakie kary za brak szkoleń BHP?

Jakie kary za brak szkoleń BHP?

13:10, dnia 22 luty 2022r.
Kategoria:Prawo
360
0

Każdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadać ważne badanie z orzeczeniem medycyny pracy. Dla nowych pracowników obowiązkowe jest szkolenie wstępne. Dla osób z większym doświadczeniem wymagane są szkolenia okresowe. Co grozi pracodawcy, który nie wywiąże się z tego obowiązku?

Kiedy szkolenie BHP?

Pracownicy, którzy nie posiadają dostatecznej wiedzy i zrozumienia przepisów i zasad bezpieczeństwa, nie są dopuszczeni do pracy zgodnie z Kodeksem pracy. W pierwszym dniu zatrudnienia nowo zatrudniony pracownik powinien przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a dokładniej instruktaż ogólny. Następnie pracownik powinien odbyć szkolenie stanowiskowe u swojego przełożonego. Na szkoleniu tym omówione zostaną procedury obowiązujące w miejscu pracy, sprzęt i zagrożenia.Szkolenia BHP - jakie kary za brak?

Wyjątek ten dotyczy tylko pracowników, którzy podejmują nową pracę u tego samego pracodawcy. Na przykład, pracownik może mieć drugą umowę na czas określony jako sekretarka. Umowy te są zawierane jedna po drugiej bez przerwy w zatrudnieniu.

Kolejnym krokiem jest regularne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwszy okres szkolenia dla kierowników powinien zakończyć się po sześciu miesiącach od rozpoczęcia pracy. W przypadku pozostałych stanowisk może to trwać do roku. Pracownicy powinni przechodzić szkolenia okresowe:

  • Jeśli byli zatrudnieni jako pracownicy - co trzy lata
  • Jeśli pracują w niebezpiecznych zawodach lub są na stanowiskach robotniczych - co roku
  • Jeśli zajmują stanowiska kierownicze, inżynierskie lub inne, które wiążą się z narażeniem na działanie niebezpiecznych lub szkodliwych czynników lub odpowiedzialnością za bezpieczeństwo lub zdrowie w miejscu pracy, muszą zgłosić władzom swój 5-letni wiek.
  • Jeśli wykonują pracę administracyjną lub biurową, co sześć lat


Po zmianach w 2019 r. pracownicy administracyjno-biurowi, którzy są zatrudnieni u pracodawcy, który nie należy do trzeciej kategorii ryzyka, zostali zwolnieni ze szkoleń bhp. Pracodawca może jednak uznać, że warto przeszkolić pracowników administracyjno-biurowych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy, bo w pracy mogą zdarzyć się wypadki.

Pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie swoim pracownikom szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

PODSTAWY PRAWNE

Artykuł 237 3SS2 Kodeksu Pracy mówi, że "pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie."

Poza Kodeksem Pracy istnieje jeszcze jedna podstawa prawna, o której należy wspomnieć: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1859, z późn. zm. Rozporządzenie to określa zasady i reguły, jakimi powinny kierować się szkolenia bhp.

ZANIEDBANIE OBOWIĄZKÓW I KONSEKWENCJE - KARA FINANSOWA

Pracodawcy mogą zostać ukarani, jeżeli:

  • Nie przeprowadza szkolenia wstępnego
  • Nie przeprowadza szkoleń okresowych dla swoich pracowników
  • Nie dotrzymuje obowiązujących terminów
  • Nie prowadzi dokumentacji szkoleniowej lub popełnia błędy przy jej prowadzeniu.
  • Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy możesz sprawdzić kompletność dokumentów.

Kara może wynieść od 1000 do 30.000 zł. Dla pracodawców, którzy nie dopełnią obowiązku szkolenia BHP więcej niż jeden raz, kara może wzrosnąć. Przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 10.000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu. W przypadku osób prawnych grzywna może wynieść nawet 50.000 zł.

Dlaczego szkolenia bhp są tak ważne?

Szkolenie bhp jest obowiązkiem pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp. Ci, którzy ich nie posiadają, mogą zostać pozbawieni pozwolenia na pracę. Wypadki mogą zdarzyć się w każdym zakładzie pracy. Nie dotyczy to tylko sektora przemysłowego, gdzie są maszyny i prace wysokościowe. Wypadki są najczęściej spowodowane błędami ludzkimi. Można temu zapobiec, zapoznając pracowników z wytycznymi BHP.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*