MENU
Jesteś tutaj: Prawo Kiedy można odwołać darowiznę

Kiedy można odwołać darowiznę

12:07, dnia 01 sierpień 2022r.
Kategoria:Prawo
176
0

Na jakiej podstawie można odwołać darowiznę?

Podstawą odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność darczyńcy. Dotyczy to sytuacji, w których obdarowany zachowuje się wrogo wobec darczyńcy. Tolerowanie krzywdy wyrządzonej darczyńcy.

Ustawodawca nie sprecyzował, co oznacza pojęcie "niewdzięczności", a jedynie stwierdził, że jest to rażąca niewdzięczność. Oznacza to, że nie wszystkie zachowania obdarowanego, które są naganne w świetle obowiązku wdzięczności, będą podstawą do odwołania darowizny.

Jak ocenia się niewdzięczność obdarowanego?

Istotne jest, aby na podstawie konkretnego przypadku ocenić, czy obdarowanemu można przypisać rażącą niewdzięczność lub niewdzięczność. Chodzi tu zarówno o dobre obyczaje, jak i normy panujące w środowisku, w którym obie strony funkcjonują oraz ich wzajemne relacje, w tym stopień i zakres bliskości.

Aby uznać rażącą niewdzięczność obdarowanego, musi wystąpić element obiektywny. Jest to wynik oceny osoby postronnej oraz element subiektywny, który odnosi się do postrzegania krzywdy przez darczyńcę.

Z rażącą niewdzięcznością mamy do czynienia, gdy dochodzi do naruszenia ciała, życia lub nietykalności cielesnej darczyńcy. Może być również skierowana przeciwko jego mieniu oraz godności osobistej i zawodowej.

Należy jednak zaznaczyć, że zachowanie obdarowanego nie musi polegać na gwałtownych aktach agresji słownej lub fizycznej wobec darczyńcy. Nie musi też być bezprawne. Może przejawiać się jako brak działania, mimo że istnieje taka możliwość. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy polega na tolerowaniu nie przyjaznych zachowań ze strony innej osoby i nie otrzymaniu od niej odpowiedniej reakcji.

Zwykle dotyczy to sytuacji, w której mamy do czynienia z powtarzającymi się, uporczywymi zdarzeniami. Może się jednak zdarzyć również przy jednorazowym zachowaniu.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że zachowaniami noszącymi znamiona rażącej niewdzięczności mogą być: 

  1. odmowa udzielenia pomocy lub opieki, zwłaszcza gdy jest to obowiązek rodzinny;
  2. rozpowszechnianie informacji znieważających darczyńcę; 
  3. żądanie eksmisji rodzica z mieszkania będącego przedmiotem darowizny;
  4. pobicie i dotkliwe znieważenie darczyńcy;
  5. naruszenie przez obdarowanego stosunków rodzinnych łączących go z darczyńcą, w tym obowiązku wdzięczności.

Zachowanie darczyńcy nie powinno być skierowane na darczyńcę. Możliwe jest jednak, aby za takie uznać czyny nieprzyjazne. Czyny te muszą być dokonane w zamiarze wyrządzenia krzywdy darczyńcy lub w zamiarze dokuczenia darczyńcy.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*